Lithuanian

Maisto inovacijos: kas ir ką valgys ateityje?

Maistas – viena iš nedaugelio temų, su kuriomis susiduriame kiekvienas. Būtent todėl maisto ateitis, šiame sektoriuje plėtojamos inovacijos ir brėžiamos tendencijos ir tai, kaip jos prisitaikys prie visuomenės pokyčių, buvo LIC organizuoto renginio Marijampolėje „Maisto inovacijos: kas ir ką valgys ateityje” ašis.
Renginį organizavome tarptautinės iniciatyvos Pioneering innovative food for seniors, įgyvendinamos pagal Erasmus+ programą, kontekste.


English

Food innovation: who will eat what in the future?

Food is one of the few topics that everyone is exposed to. That is why the future of food, the innovations and trends being developed in this sector, and how they will adapt to changes in society were at the heart of the Lithuanian Innovation Centre (LIC)‘s event in Marijampolė, “Food Innovation: who will eat what in the future”.
The event was organised in the context of the Pioneering Innovative Food for Seniors Project under the Erasmus+ programme.