Projekto Inovatyvus maistas senjorams (PIFS) atvirieji mokymosi ištekliai 

Projekto inovatyvus maistas senjorams (PIFS) atvirojo švietimo ištekliai yra naujas, nemokamas ir atviros prieigos mokymo modelis, kuriame nagrinėjamos įvairios žinių ir įgūdžių tobulinimo sritys sparčiai augančioje senjorų maisto rinkoje. Mokymosi programos pagrindinis tikslas – suteikti maisto sektoriaus profesinio mokymo mokytojams ir maisto sektoriaus MVĮ naujų žinių, kad jos galėtų tobulinti savo mokymo programas ir skirtų daugiau dėmesio maisto produktams, skirtiems vyresnio amžiaus žmonių rinkai. Įtraukiant šį naują turinį į mokymo programas, galima parodyti, kad inovacijos maisto produktų kūrimo srityje yra raktas į sėkmę. 

Atvirieji mokymosi ištekliai, kuriuos parengė maisto sektoriaus specialistai ir kurie grindžiami pačiais naujausiais inovacijų metodais, suteikia mokytojams ir dėstytojams naujų žinių, galinčių padėti maisto pramonės sektoriaus MVĮ tobulinti savo gebėjimus pristatyt senjorų rinkai maistinėmis medžiagomis praturtintus ir šiai rinkos daliai būdingus maisto produktus ir paslaugas. Turėdamos šias naujausias žinias, MVĮ galės pasinaudoti šia nišine rinkos galimybe ir pradėti arba toliau plėsti savo verslą.  Svarbu tai, kad tai suteiks vyresnio amžiaus vartotojams galimybę rinktis platesnį ir tinkamesnį maistą, kuris atitiktų jų poreikius. 

Mokymo programos nauda 

Projekto Inovatyvus maistas senjorams (PIFS) atvirieji mokymosi ištekliai yra skirti šiems dalyviams:  

  • Profesinio mokymosi įstaigoms ir mokymo įstaigoms, siūlančioms mokymosi programas startuoliams ir įmonėms, besidominčioms šia augančia niša.  
  • Maisto klasteriams, veikiantiems vietiniu, regioniniu ir ES lygmeniu  
  • Politikos formuotojams, dirbantiems sveikatos ir viešosios politikos priemonių formavimo srityje.  

Mūsų atvirojo švietimo ištekliai sudaro sąlygas kritinėms inovacijoms ir verslumo įgūdžių ugdymui, o tai padės įmonėms tinkamai reaguoti į didėjančią naujų maisto produktų ir paslaugų paklausą sidabrinėje ekonomikoje. Tai taip pat padidins profesinio rengimo ir mokymo institucijų vaidmens pripažinimą siekiant rinkos inicijuotų produktų ir inovacijų mokymo maisto MVĮ visoje Europos Sąjungoje. 

Pradėkime. Tai paprasta. 

Spauskite žemiau esančias nuorodas ir susipažinkite su 6 mokymosi modulių turiniu ir mokymosi Gidu. Mokymosi modulių turinys gali būti naudojamas pagal tikslinės grupės poreikius.